چاقی مانع ترمیم عضلات بعد از ورزش کردن می‌شود.

چاقی مانع ترمیم عضلات بعد از ورزش کردن می‌شود.

چاقی با بسیاری از مشکلات مانند بیماری قلبی، دیابت نوع ۲ و فشارخون بالا مرتبط است. اخیراً نیز مشخص شده چاقی توانایی فرد را برای ساخت عضله بعد از ورزش‌های مقاومتی کاهش می‌دهد. مطالعات گذشته نیز نشان داده‌اند که در افراد مبتلا به چاقی در مقایسه با افرادی که وزن طبیعی دارند بعد از مصرف غذا سنتز (ساخت) پروتئین در عضلات کمتر است. ساخت و ترمیم عضلات بعد از ورزش پیامدهای طولانی مدتی بر روی سلامت متابولیکی و عملکرد جسمی دارد.
در مطالعه حاضر ۹ فرد چاق و ۹ نفر با وزن طبیعی که ۲۰ تا ۲۳ ساله بودند، شرکت کردند. این افراد از نظر جسمی سالم بودند، اما میزان فعالیت بدنی آن‌ها ناکافی بود. بعد از انجام ورزش مقاومتی پاها شرکت کنندگان غذایی حاوی ۳۶ گرم پروتئین و ۴ گرم چربی دریافت کردند.
نتایج نشان داد قبل از انجام ورزش در افراد چاق غلظت انسولین خون ۳/۲ برابر بالاتر و نشان دهنده مقاومت به انسولین است. تفاوت دیگر بین افراد چاق و افراد با وزن طبیعی بعد از ورزش و مصرف غذای سرشار از پروتئین مشخص شد. در تمام شرکت کنندگان بعد از ورزش و دریافت پروتئین میزان سنتز پروتئین‌های عضلات افزایش یافته بود، اما میزان این افزایش در افراد با وزن طبیعی در مقایسه با افراد که به چاقی مبتلا بودند بیشتر بود.
منبع:

Joseph W. Beals et al. The Journal of Physiology 2018.

Loading