چاقی از آنچه تصور می‌شود خطرناک‌تر است.

چاقی از آنچه تصور می‌شود خطرناک‌تر است.

افزایش شیوع چاقی در سراسر جهان از ۱۰۵ میلیون نفر در سال ۱۹۷۵ تا ۶۴۱ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای بهداشتی این مشکل ایجاد کرده است. با این حال، برخی افراد معتقدند اضافه وزن خفیف برای سلامتی مفید است. دلیل این تصور این است که مطالعات قدیمی نشان داده‌اند نمایه توده بدنی (BMI) مطلوب برای کاهش خطر مرگ از مقادیر BMI توصیه شده توسط متخصصان تغذیه و پزشکان که ۱۸/۵ تا ۲۵ است، بالاتر می‌باشد. با این وجود، بسیاری از محققان با این عقیده مخالف هستند. به گفته این محققان ممکن است عوامل دیگر مانند استعمال سیگار یا وجود بیماری سبب کاهش BMI و افزایش خطر مرگ شده باشند.
در این راستا محققان دانشگاه بریستول انگلستان ارتباط بین BMI و خطر مرگ را بر روی ۳۲۴۵۲ جفت مادر- کودک و ۲۷۷۴۷ جفت پدر-کودک بررسی نمودند. دلیل بررسی همزمان والدین و فرزندان ارتباط BMI آن‌ها بر اثر عوامل ژنتیکی است. BMI کودکان توسط بیماری‌هایی که ممکن است والدین به آن‌ها مبتلا باشند، تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثرات مخرب داشتن BMI پایین از آنچه در سایر مطالعات مشاهده شده کمتر و اثرات مخرب داشتن BMI بالا از آنچه در این مطالعات به آن اشاره شده، بیشتر است. این یافته نشان می‌دهد که اثرات مضر داشتن اضافه وزن در مطالعات قبلی کمتر از میزان واقعی برآورد شده است. بنابراین همچون گذشته توصیه می‌شود که افراد BMI خود را در محدوده ۱۸/۵ تا ۲۵ حفظ نمایند.
منبع:

David Carslake et al. International Journal of Epidemiology 2017.

Loading