چاقی، مغز و تکامل عصبی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چاقی، مغز و تکامل عصبی کودکان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چاقی سبب اختلال در هورمون‌هایی می‌شود که بر قسمت‌های مختلف مغز تاثیر دارند. همچنین در بزرگسالان با کاهش توانایی شناختی مرتبط است. با این حال، علیرغم افزایش شیوع چاقی در میان کودکان، تحقیقات اندکی در مورد تاثیر وزن بر روی قدرت یادگیری، حافظه و توجه کودکان انجام شده است.
در مطالعه‌ای به کمک مجموعه‌ای از آزمون‌ها توانایی شناختی، حافظه، توجه و تحریک‌پذیری کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که وزن بر روی برخی از آزمون‌ها اثرات آشکاری ندارد. اما دارای ۳ اثر مهم است. اضافه وزن در اوایل دوران زندگی با کاهش امتیاز مربوط به IQ، استدلال ادراکی و حافظه فعال (حافظه کاری) مرتبط بود. IQ به طور کلی به توانایی‌های شناختی اشاره دارد. حافظه فعال در حوزه عملکرد اجرایی قرار گرفته و به مدیریت افکار و احساسات کمک می‌کند. عملکرد اجرایی با موفقیت تحصیلی کودکان مرتبط بوده و جهت کمک به سلامت جسمی و موفقیت در طول زندگی حیاتی است. استدلال ادراکی با توانایی کودک در بررسی مشکل، سازمان‌دهی کردن افکار، خلق راه حل‌ها و آزمودن آن‌ها مرتبط است.
به اعتقاد محققان تعدادی از مکانیسم‌های بیولوژیکی در روند تاثیر چاقی دوران کودکی بر تکامل عصبی نقش دارند. یکی از این مکانیسم‌ها سیتوکین‌های التهاب‌زا هستند که مسیرهای التهابی را در کودکان و بزرگسالان فعال می‌سازند. التهاب بر روی قسمت‌های مختلف مغز که با توانایی‌های شناختی مرتبط هستند اثر می‌گذارد.
منبع:

Nan Likimberly et al. Obesity 2018.

Loading