تشنج و پیشگیری از آن با مصرف روغن ماهی

صرع یک اختلال عصبی است که با تشنج‌های خود به خودی و مکرر مشخص می‌شود. داروهایی برای کنترل حملات صرع وجود دارند که برای حدود ۷ تا ۱۰ درصد بیماران مبتلا به صرع موثر هستند.
اخیراً محققان با انجام مطالعاتی به این نتیجه رسیده‌اند که اسید چرب موجود در روغن ماهی می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر برای درمان صرع به کار رود.
در این مطالعه مشاهده شد که اسید چرب دوکوزا هگزانوئیک اسید (DHA) منجر به افزایش سطوح استروژن در مغز می شود. این یافته نشان می‌دهد که DHA و استروژن همراه با هم از تشنج پیشگیری می‌کنند.
استروژن در تکامل جنسی و تولید مثل نقش دارد. گفته می‌شود که استروژن سبب تشدید صرع در بیماران می‌شود. با این حال، برخی مطالعات نشان داده‌اند که این هورمون ممکن است اثرات متضاد داشته باشد.
تحقیقات قبلی نشان داده‌اند تشنج با مصرف DHA کاهش می‌یابد. DHA نوعی اسید چرب امگا ۳ است که در ماهی‌های چرب مانند سالمون و نیز مکمل روغن ماهی یافت می‌شود.
با توجه به نتایج مطالعه فوق محققان معتقدند مکمل DHA می‌تواند به پیشگیری از تشنج در بیماران مبتلا به صرع کمک کند.
منبع:

Ishihara Y et al. Scientific Reports 2017

Loading