پاسخ افراد به یک غذای مشابه متفاوت است

علیرغم اینکه مطالعات زیادی به شناسایی سالم‌ترین نان پرداخته‌اند، هنوز مشخص نیست که انواع نان چه تاثیری بر شاخص‌های بالینی و میکروبیوم روده (باکتری‌های روده) دارند.
نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که افراد مختلف به طور متفاوتی به مصرف نان پاسخ می‌دهند. تمام شرکت‌کنندگان در این مطالعه به طور معمول حدود ۱۰ درصد انرژی روزانه خود را از نان به دست می‌آوردند. با شروع مطالعه به مدت یک هفته نیمی از افراد ۲۵ درصد انرژی روزانه خود را از مصرف نان سفید بسته‌بندی شده تامین کردند و گروه دیگر از نان کامل استفاده می‌کردند. بعد از دو هفته استراحت، جای دو گروه از نظر نوع نان مصرفی عوض شد.
میزان قند خون، مواد معدنی ضروری مانند کلسیم، آهن و منیزیم، میزان چربی و کلسترول خون، آنزیم‌های کبدی و کلیوی و شاخص‌های مرتبط با التهاب و آسیب بافتی اندازه‌گیری شد. همچنین میکروبیوم روده قبل و بعد از مطالعه و در طول مطالعه بررسی شد.
نتایج نشان داد برخلاف انتظار محققان تاثیر این ۲ نوع نان بر روی شاخص‌های اندازه‌گیری شده متفاوت نبود. بلکه در تحقیق فوق حدود نیمی از افراد به نان سفید پاسخ بهتری دادند و سایر شرکت‌کنندگان نسبت به نان کامل پاسخ بهتری داشتند. مطالعات قبلی نیز نشان داده بودند که افراد مختلف پاسخ‌های گلایسمی متفاوتی به رژیم غذایی مشابه دارند. این یافته جذاب و نیز مهم بوده و به افراد کمک می‌کند که بدانند کدام نوع مواد غذایی برای آن‌ها بهتر است.
منبع:

Korem T et al. Cell Metabolism 2017 Volume 25: Page 1243-1253

Loading