وزن مادر در شروع بارداری و مشکلات رفتاری کودکان

امروزه چاقی مادران و مشکلات مربوط به تکامل عصبی کودکان افزایش یافته و محققان معتقدند که بین این دو ارتباط وجود دارد.
نتایج مطالعه‌ای نشان می‌دهد که اگر مادران در زمان شروع بارداری وزن بیشتری داشته باشند احتمال بروز مشکلات رفتاری در فرزند پسر آن‌ها بیشتر است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که مداخله زود هنگام به منظور رسیدن به وزن سالم قبل از باردار شدن برای سلامت مادر و فرزند وی ضروری است.
بر اساس نتایج مطالعات اخیر بین وزن مادران در قبل از بارداری و در طول بارداری با رفتار کودکان و به خصوص مشکلاتی مانند اختلال کم توجهی بیش فعالی ارتباط وجود دارد. برخی مطالعات نیز نشان‌دهنده ارتباط وزن مادر با افسردگی بوده‌اند. این مشکلات می‌توانند اثرات منفی بر عملکرد کودک در مدرسه و ارتباط با دیگران داشته باشند.
نتایج مطالعه فوق با بررسی حدود ۵ هزار خانواده به دست آمده است. ۱۰ درصد مادران چاق بودند که در ۵/۳ درصد آن‌ها نمایه توده بدنی (BMI) 35 یا بالاتر بود.
یافته‌ها نشان داد در پسرانی که مادرشان در زمان شروع بارداری چاق بوده خطر مشکلات رفتاری در سنین ۹ تا ۱۱ سال بیشتر است. در پسرانی که مادرشان در زمان شروع بارداری به کمبود وزن مبتلا بود نیز خطر مشکلات رفتاری بیشتر بود. این ارتباطات در دختران مشاهده نشد.
تحقیقات گذشته که به بررسی انواع عوامل خطر در دوران بارداری (از استرس گرفته تا مواد شیمیایی) پرداخته‌اند نشان داده‌اند که جنین پسر نسبت به جنین دختر در مقابل این عوامل آسیب پذیرتر است.
منبع:

Deardorff J et al. American Journal of Preventive Medicine 2017 Volume 53: Page 432-440

Loading