ورزش چگونه به سلامت عضلات کمک می‌کند؟

ورزش چگونه به سلامت عضلات کمک می‌کند؟

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه ورزش در سطح سلولی سبب بهبود سلامت عضلات و در نهایت بهبود ظرفیت ورزشی می‌شود. سلامت عضلات نشان‌دهنده وضعیت سلامت کل بدن است. ظرفیت ورزشی نیز توسط اندازه و عملکرد عضلات مشخص شده و بهترین پیش‌بینی کننده مرگ و میر در جمعیت عمومی است.
بر اساس نتایج مطالعه فوق ورزش از طریق تجدید و بازسازی میتوکندی که نیروگاه سلولی محسوب می‌شود به بهبود سلامت عضلات کمک می‌کند. میتوکندری به منظور عملکرد مناسب بدن و همچنین سلامت و طول عمر ضروری است. میتوکندری غذای خورد شده توسط ما را به انرژی تبدیل کرده و پروتئین، چربی و قند را به سوختی که بدن برای زنده ماندن نیاز دارد تبدیل می‌کند.
ورزش هوازی به حذف میتوکندری‌های آسیب دیده در عضلات اسکلتی کمک می‌کند. اگر شما به طور مداوم ورزش هوازی انجام دهید شما عضلات بهتر و میتوکندری با کیفیت بالاتر خواهید داشت.
به گفته محققان ورزش هوازی مانند تردمیل آنزیمی به نام AMPK را فعال می‌سازد. این آنزیم طی فرآیندی به نام فسفریلاسیون گروه فسفات را به پروتئین اضافه می‌‎کند. همچنین AMPK آنزیم دیگری به نام UIK1 را فعال می‌کند که در حذف میتوکندری‌های ناکارآمد نقش دارد.
منبع:

Rhianna C. Laker et al. Nature Communications 2017.

Loading