نقش پدران در پیشگیری از چاقی کودکان

تاکنون تحقیقات کمی تاثیر پدران را بر چاقی دوران کودکی بررسی کرده‌اند. اخیراً نتایج مطالعه‌ای نشان داده که افزایش درگیری پدران در زمینه تربیت و مراقبت از کودک با کاهش احتمال چاق شدن کودک آن‌ها در سنین ۲ تا ۴ سال مرتبط است.
در مطالعه حاضر افزایش مشارکت پدران در مراقبت فیزیکی از کودک مانند حمام کردن و لباس پوشاندن به کودک و تعداد دفعاتی که آن‌ها کودک خود را برای پیاده‌روی و بازی به بیرون از منزل می‌بردند با کاهش احتمال چاقی در کودکان آن‌ها مرتبط بود.
یافته‌های فوق نشان می‌دهد که تشویق پدران برای افزایش مشارکت آن‌ها در تربیت و مراقبت از کودک خطر چاقی را در کودکان کاهش می‌دهد.
منبع:

Wong MS et al. Obesity 2017; Volume 25: Page 1754-1761

Loading