موسیقی در رستوران‌ها بر عادات غذایی افراد موثر است.

موسیقی در رستوران‌ها بر عادات غذایی افراد موثر است.

موسیقی می‌تواند به طور منفی و یا مثبت خلق و خو را تغییر دهد. تغییر خلق و خو می‌تواند در میزان فروش خرده فروشی‌ها تاثیر داشته باشد. بنابراین، جای تعجب نیست که فروشگاه‌ها و رستوران‌ها سعی می‌کنند از این طریق بر روی میزان فروش خود اثر گذارند. استفاده از موسیقی در این زمینه یک مداخله کم هزینه است.
در مطالعه‌ای محققان اثر موسیقی را بر عادات غذایی افراد و میزان انتخاب مواد غذایی سالم بررسی کردند. در این مطالعه که در استکهلم سوئد انجام شد موسیقی‌های آرام و تند مورد استفاده قرار گرفتند. مواد غذایی موجود در منو به ۳ دسته تقسیم شدند: ۱) سالم شامل سالاد، ۲) ناسالم شامل کیک و شکلات و ۳) خنثی شامل چای و قهوه. سپس عادات غذایی مشتری‌ها در ساعات مختلف طی ۲ روز بررسی شد. نتایج نشان داد هنگامی که موسیقی مورد استفاده آرام‌تر است میزان انتخاب مواد غذایی سالم ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.
سپس محققان مطالعه خود را در یک فروشگاه مواد غذایی دنبال کرده و آزمایش مشابهی را انجام دادند. نتایج نشان داد زمانی که موسیقی با صدای بلندتری پخش می‌شود نسبت به زمانی که موسیقی آرام‌تر است احتمال انتخاب اقلام غذایی ناسالم‌تر بیشتر است.
در مرحله بعد، این تحقیق بر روی ۷۱ دانش‌آموز انجام شد. در این مطالعه از افراد پرسیده شد که مصرف کدام ماده غذایی (سالاد میوه یا کیک شکلاتی) را ترجیح می‌دهند. در این مورد نیز موسیقی با صدای بلند با انتخاب غذای ناسالم‌تر مرتبط بود. احتمال انتخاب کیک شکلاتی در این افراد ۴۴ درصد و در کسانی که به موسیقی آرام گوش داده بودند ۱۴ درصد بود. در افرادی که به هیچ نوع موسیقی گوش نداده بودند احتمال انتخاب کیک شکلاتی مشابه افرادی بود که به موسیقی بلند گوش داده بودند. به گفته محققان موسیقی آرام با ایجاد آرامش به طور مثبت بر تصمیم‌گیری افراد اثر می‌گذارد.
منبع:

Dipayan Biswas et al. Journal of the Academy of Marketing Science 2018.

Loading