مصرف سوسیس و کالباس فشارخون را افزایش می‌دهد.

مصرف سوسیس و کالباس فشارخون را افزایش می‌دهد

مواد غذایی به طور طبیعی حاوی فسفات هستند. همچنین فسفات به عنوان یک افزودنی در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عادات غذایی مدرن و افزیش مصرف غذاهای فرآوری شده (از جمله سوسیس و کالباس) سبب شده که امروزه میزان دریافت این ماده معدنی افزایش یابد. به طوریکه میزان دریافت آن بیش از مقادیر توصیه شده است.
بالا بودن میزان فسفات می‌تواند منجر به رسوب در عروق خونی شود. بنابراین به افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی توصیه می‌شود میزان این ماده معدنی را در رژیم غذایی خود کاهش دهند. از سوی دیگر، در یک مطالعه جدید مشخص شده که افزایش دریافت فسفات از طریق رژیم غذایی احتمال بروز و یا حتی مرگ ناشی از آترواسکلروز یا بیماری قلبی – عروقی را در افراد سالم افزایش می‌دهد.
در این مطالعه ۲۰ فرد سالم شرکت کردند. به مدت ۱۱ هفته نیمی از شرکت کنندگان همراه با رژیم معمول خود فسفات سدیم را به شکل قرص دریافت کردند. این امر سبب شد میزان فسفات خون به بالاتر از حد میانگین برسد. گروه دوم ماده‌ای دریافت کردند که با اتصال به فسفات از جذب آن ممانعت می‌کرد. مقایسه دو گروه نشان داد که افزایش دریافت فسفات به طور قابل توجهی فشارخون را در افراد سالم و جوان افزایش می‌دهد. همچنین سبب افزایش ضربان قلب می‌شود.
محققان نشان دادند که افزایش دریافت فسفات، به خصوص افزایش میزان فسفات خون، سبب فعال شدن سیستم اعصاب سمپاتیک می‌شود. این امر فعالیت قلب و فشارخون را افزایش می‌دهد. البته این اثرات برگشت‌پذیر است. به طوریکه ۲ ماه پس از پایان مطالعه مقادیر به سطح طبیعی بازگشتند.
منبع:

Jaber Mohammad et al. Journal of the American Society of Nephrology 2018; Volume 29: Pages 2089- 2098.

Loading