محققان یک گام به درمان چاقی نزدیک شدند

افزایش وزن اغلب به علت عدم تعادل انرژی رخ می‌دهد. بدین معنی که انرژی دریافتی افراد از میزان انرژی که بدن آن‌ها مصرف کرده و می‌سوزاند، بیشتر است. با گذشت زمان، عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی سبب ذخیره چربی در بدن و ابتلا به چاقی می‌گردد. رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت بدنی در درمان اضافه وزن و چاقی نقش اساس دارند.
هنگامی که از چاقی و افزایش وزن صحبت می‌شود، رژیم غذایی پرچرب به عنوان یکی از مقصران اصلی مطرح می‌گردد. با این حال، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که شاید روزی فرا برسد که بتوان از افزایش وزن به علت مصرف غذاهای پرچرب جلوگیری کرد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که چگونه فعال کردن یک پروتئین خاص می‌تواند از رشد سلول‌های چربی به دنبال مصرف رژیم غذایی پرچرب جلوگیری کند. این یافته‌ها به محققان در نزدیک شدن به یک درمان جدید برای چاقی کمک می‌کند.
در این مطالعه محققان مسیر سیگنالینگ Hedgehog که شبکه پیچیده‌ای از پروتئین‌های موثر در فرآیندهای تکاملی است را بررسی نمودند. تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که این مسیر می‌تواند از آدیپوژنز یا تشکیل سلول‌های چربی جلوگیری کند. بیشتر تحقیقات اثرات این مسیر را بر روی آدیپوژنز طی دوران جنینی بررسی کرده‌اند. اما در مطالعه حاضر اثر آن در بالغین بررسی شده است.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه که در مجله. eLife منتشر شده است، فعال کردن این مسیر می‌تواند حتی در صورت مصرف رژیم غذایی پرچرب اندازه سلول‌های چربی را کاهش دهد. افزایش وزن به این علت رخ می‌دهد که اندازه سلول‌های چربی افزایش می‌یابد.
به گفته پژوهشگران از آنجاکه فعال کردن این مسیر با افزایش خطر سرطان مرتبط است، هر استراتژی که این مسیر را هدف قرار دهد باید با احتیاط به کار رود. بنابراین لازم است در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Yu Shi et al. eLife 2017.

Loading