متابولیسم ناکافی چربی، یکی از علل ابتلا به اضافه وزن

متابولیسم ناکافی چربی، یکی از علل ابتلا به اضافه وزن

دانشمندان همواره در تلاش هستند تا علت شانس متفاوت افراد را در ابتلا به اضافه وزن، چاقی و دیابت نوع ۲ توضیح دهند. به نظر می‌رسد که علاوه بر سبک زندگی که رژیم غذایی و فعالیت بدنی را شامل می‌شود، تفاوت فیزیولوژیکی در متابولیسم (سوخت و ساز) نیز در این زمینه موثر باشد. محققان معتقدند وجود تفاوت در مکانیسم‌های فیزیوژیکی بافت چربی سبب می‌شود در افراد مختلف، علیرغم برخورداری از سبک زندگی مشابه، احتمال ابتلا به اضافه وزن متفاوت باشد.
در مطالعه‌ای که اخیراً انجام شده نمونه بافت چربی زیرجلدی گروهی از زنان در ابتدای مطالعه و سپس۱۰ سال بعد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد توانایی سلول‌های چربی برای آزادسازی اسیدهای چرب (که این فرآیند لیپولیز نامیده می‌شود) در نمونه‌ای که ابتدای مطالعه از شرکت‌کنندگان گرفته شده بود احتمال ابتلا به دیابت را در انتهای مطالعه مشخص می‌کند. در زنانی که این توانایی کم است فعالیت تعدادی از ژن‌های موثر در فرآیند لیپولیز کاهش یافته است.
در فرآیند لیپولیز سلول‌های چربی اسیدهای چرب را آزاد می‌کنند. اسیدهای چرب به عنوان منبع انرژی توسط عضلات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زنانی که در انتهای مطالعه به اضافه وزن مبتلا شدند میزان لیپولیز سلول‌های چربی کاهش یافته بود. این امر سبب می‌شود سلول‌های چربی بیشتر از آن که چربی از دست بدهند آن را ذخیره کنند. در نتیجه خطر ابتلا به اضافه وزن و دیابت نوع ۲ حدود ۳ تا ۶ برابر افزایش می‌یابد. بنابراین، این افراد باید توجه بیشتری نسبت به سبک زندگی خود داشته باشند.
هدف از انجام این مطالعه شناسایی افرادی بود که بیشتر در معرض خطر ابتلا به اضافه وزن، چاقی و دیابت نوع ۲ قرار دارند. با این حال، باید نتایج آن با انجام سایر تحقیقات بر روی افراد بیشتر و همچنین بر روی مردان تائید شود.
منبع:

Peter Arner et al. Cell Metabolism 2018.

Loading