قیمت مواد غذایی کیفیت رژیم غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

قیمت مواد غذایی کیفیت رژیم غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

تحقیقات نشان می‌دهد زمانی که غذاهای سالم مانند سبزیجات و لبنیات نسبت به غذاهای ناسالم مانند تنقلات شور و شیرینی‌جات گران‌تر هستند، کیفیت رژیم غذایی افراد کاهش می‌یابد.
نتایج این مطالعه نشان داد که قیمت غذاهای سالم حدود ۲ برابر از قیمت غذاهای ناسالم بالاتر است. به ازای هر ۱۴ درصد افزایش قیمت غذاهای سالم نسبت به غذاهای ناسالم، احتمال داشتن رژیم غذایی سالم ۲۴ درصد کاهش می‌یافت.
امروزه بسیاری از افراد مقادیر زیادی غذاهای شیرین مانند کلوچه، آبنبات و نوشیدنی‌های شیرین مصرف می‌کنند. درحالیکه کمتر از مقادیر توصیه شده میوه و سبزیجات می‌خورند. قیمت ارزان‌تر غذاهای سالم نسبت به غذاهای ناسالم در شیوع بیشتر چاقی و کاهش کیفیت رژیم غذایی موثر است.
در این مطالعه اثرات نامطلوب افزایش قیمت غذاهای سالم، برای افراد با سطح درآمد متوسط و با تحصیلات بالاتر، بیشتر بود. محققان انتظار داشتند که بیشترین تاثیر نامطلوب در میان افراد با پایین‌ترین سطح درآمد مشاهده شود. اما به نظر می‌رسد که تاثیر افزایش قیمت غذاهای سالم نسبت به غذاهای ناسالم در این گروه از افراد کم باشد. زیرا قیمت غذاهای سالم حتی در ارزان‌ترین حالت نیز برای این افراد بالا است.
منبع:

David M. Kern et al. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017.

Loading