فوتبال، رشد و تکامل استخوان را بهبود می‌بخشد.

نوجوانی یک دوران کلیدی برای تکامل استخوان است. رشد و تکامل ضعیف استخوان در این مرحله از زندگی با کاهش توده استخوانی و افزایش خطر شکستگی استخوان و پوکی استخوان در سال‌های بعدی زندگی مرتبط است.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که فوتبال به رشد و تکامل استخوان در پسران نوجوان کمک می‌کند. مقایسه نوجوانان فوتبالیست با نوجوانان شناگر، دوچرخه سوار و گروه کنترل که به طور منظم ورزش نمی‌کردند نشان داد که پس از یک سال تمرین، فوتبال نقش قابل توجهی در تکامل استخوان دارد. این ۳ ورزش بسیار متداول هستند و لازم است تا اثرات آن‌ها بر سلامت استخوان بررسی شود.
در مطالعه فوق ۱۱۶ پسر ۱۲ تا ۱۴ ساله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد محتوای مواد معدنی استخوان (BMC) در فوتبالیست‌ها نسبت به نوجوانان شناگر و دوچرخه سوار بالاتر بود.
اگرچه در این مطالعه سایر ورزش‌ها بررسی نشده‌اند اما منطقی است که تصور کنیم ورزش‌هایی که همراه با تحمل وزن و با شدت بالا هستند مانند تنیس، بدمینتون، بسکتبال و هندبال نیز اثراتی مشابه فوتبال داشته باشند.
منبع:

Vlachopoulos D et al. Journal of Bone and Mineral Research 2017 Volume 32: Page 2269-2277

Loading