فضای سبز شهری به کاهش خطر سرطان سینه کمک می‌کند!

فضای سبز شهری به کاهش خطر سرطان سینه کمک می‌کند!

تاکنون در مطالعات زیادی فواید فضاهای سبز شهری گزارش شده است. در این مطالعات ارتباط بین فضای سبز با جنبه‌های مختلف سلامتی جسمی و روحی و افزایش امید به زندگی مشاهده شده است. در افراد سالمند مواجهه با فضای سبز روند کاهش توانایی‌های شناختی را آهسته‌تر می‌کند. در کودکان نیز با بهبود توجه و تکامل رفتاری و عاطفی و حتی تغییرات ساختمانی مفید در مغز مرتبط می‌باشد.
تا امروز، مطالعات اندکی ارتباط بین مواجهه با فضای سبز و خطر سرطان، به خصوص سرطان سینه، را بررسی کرده‌اند. سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در میان زنان است. به همین علت محققان اسپانیایی به بررسی ۱۷۳۸ بیمار مبتلا به سرطان سینه و ۱۹۰۰ فرد سالم پرداختند. اطلاعات مربوط به تاریخچه محل سکونت، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سبک زندگی، میزان فعالیت بدنی و همچنین نزدیکی به فضاهای سبز شهری، میزان آلودگی هوا و تراکم جمعیت جمع‌آوری شد.
نتایج نشان داد در میان زنانی که نزدیک فضاهای سبز شهری زندگی می‌کردند خطر ابتلا به سرطان سینه کمتر بود. اما زندگی در نزدیکی مناطق کشاورزی خطر ابتلا به این سرطان را افزایش می‌داد. به نظر می‌رسد که استفاده از آفت‌کش‌ها در کشاورزی در این زمینه موثر باشد.
این یافته‌ها که در مجله International Journal of Hygiene and Environmental Health منتشر شده اهمیت فضاهای طبیعی را در حفظ سلامتی انسان نشان می‌دهند. هنوز مشخص نیست که کدامیک از ویژگی‌های فضاهای سبز مهم‌تر است و یا مکانیسم این اثر چیست. در مطالعات گذشته بیان شده که احتمالاً نزدیک بودن به فضای سبز شهری به افزایش فعالیت بدنی و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند. اما محققان مطالعه اخیر معتقدند که سایر عوامل، ازجمله کاهش استرس در میان افرادی که نزدیک فضای سبز زندگی می‌کنند، در این زمینه نقش دارد. با این حال، لازم است در مورد این موضوع تحقیقات بیشتری انجام شود.
منبع:

Cristina O’Callaghan-Gordo et al. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2018.

Loading