فشارخون بالا به مغز شما آسیب می‌رساند.

فشارخون بالا به مغز شما آسیب می‌رساند.

فشارخون بالا اثر منفی بر سلامتی دارد. تحقیقات مختلف نشان داده که اگر فشارخون بالاتر از حد طبیعی باشد می‌تواند روی مغز اثر داشته باشد. پرفشاری خون از طریق ایجاد اختلال در حافظه، توجه و سرعت پردازش در پیری مغز نقش دارد. همچنین با دمانس (زوال عقل) مرتبط است. با توجه به شیوع بالای پرفشاری خون در جهان آگاهی پیدا کردن در مورد خطرات آن مهم است. به همین علت گروهی از محققان مطالعه‌ای را طراحی کردند تا در آن به بررسی ارتباط بین فشارخون و سلامت مغز در افراد سالمند بپردازند.
در این مطالعه حدود ۱۳۰۰ نفر شرکت کرده و تا زمان مرگ مورد پیگیری قرار گرفتند. میانگین دوره پیگیری ۸ سال بود. دو سوم شرکت کنندگان در این پژوهش سابقه فشارخون بالا داشتند. همچنین ۸۷ درصد به منظور کنترل پرفشاری خون از دارو استفاده می‌کردند.
هر سال فشارخون شرکت کنندگان اندازه‌گیری شد. سپس بعد از مرگ مغز آن‌ها خارج شده و مورد بررسی قرار گرفت. فشارخون بالا به فشار بالاتر از ۹۰/۱۴۰ میلی‌متر جیوه اطلاق می‌گردد. ۱۴۰ فشارخون سیتولیک بوده و در زمان انقباض قلب اندازه‌گیری می‌شود. ۹۰ فشارخون دیاستولیک بوده و در زمان استراحت قلب اندازه‌گیری می‌شود.
نتایج نشان دهنده ارتباط بین پرفشاری خون و سلامت مغز بود. به طوریکه افزایش فشارخون سیستولیک و دیاستولیک با افزایش شانس ابتلا به آسیب مغزی مرتبط بود. در این نوع آسیب انسداد عروق مغز سبب مرگ بافت شده و می‌تواند منجر به سکته مغزی شود.
یافته‌های مطالعه فوق اهمیت کنترل فشارخون را در افراد سالمند نشان می‌دهد. اما برای تائید نتایج آن باید مطالعات بیشتری در آینده انجام شود.
منبع:

Zoe Arvanitakis et al. Neurology 2018.

Loading