سیگار خطر سقط جنین را افزایش می‌دهد

همواره این سوال مطرح بوده که آیا وضعیت سلامتی و باروری ما می‌تواند تحت تاثیر آنچه در زمان جنینی در رحم مادر بر ما گذشته است قرار داشته باشد یا خیر.
با توجه به نتایج مطالعه‌ای که اخیراً در مجله Human Reproduction Open منتشر شده مشخص شده است زنانی که در دوران جنینی در معرض دود سیگار قرار داشته‌اند نسبت به زنانی که در این زمان در معرض دود سیگار نبوده‌اند بیشتر احتمال دارد که در بزرگسالی سقط جنین را تجربه کنند. این نتایج حتی بعد از در نظر گرفتن استعمال سیگار توسط خود این زنان همچنان پابرجا باقی ماند.
نتایج فوق با بررسی اطلاعات ۱۲۳۲۱ زن که به مدت ۴۰ سال مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، به دست آمده است. در این مطالعه ارتباطی بین مواجهه با دود سیگار در دوران جنینی و کاهش باروری مشاهده نشده است. تحقیقات گذشته نشان داده بودند در زنانی که مادرشان در دوران بارداری سیگار می‌کشیده باروری به میزان کمی کاهش می‌یابد.
به گفته محققان انجام تحقیقات بیشتر برای تائید ارتباط بین باروری و مواجهه با دود سیگار در دوران جنینی ضروری است.
منبع:

Sam Tweed et al. Human Reproduction Open 2017

Loading