سیگار خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام را افزایش می‌دهد.

سیگار خطر بیماری قلبی و مرگ زود هنگام را افزایش می‌دهد.

یک مطالعه جدید می‌گوید هر چقدر میزان استعمال سیگار بیشتر باشد خطر ابتلا به اختلال ریتم قلب که در بروز سکته مغزی و مرگ زود هنگام نقش دارد، افزایش می‌یابد. بنابراین اگر سیگار می‌کشید از استعمال آن اجتناب کنید.
در این مطالعه مشاهده شد در افرادی که دخانیات مصرف می‌کنند احتمال ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی (Afib) بیشتر است. اما اگر دخانیات را ترک کنند خطر ابتلا به این بیماری به طور قابل توجهی کمتر می‌شود. Afib علت ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد ابتلا به سکته بوده و شانس مرگ زود هنگام را افزایش می‌دهد. در این بیماری دو حفره فوقانی قلب که دهلیز نامیده می‌شوند به شکل غیرمنظم و تند منقبض می‌شوند.
در مطالعه مذکور اطلاعات مربوط به حدود ۶۷۸ هزار نفر در آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و ژاپن بررسی شد. نتایج نشان داد در کسانی که ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۲۹ نخ سیگار در روز می‌کشیدند احتمال ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی به ترتیب ۹، ۱۷، ۲۵، ۳۲، ۳۹ و ۴۵ درصد بیشتر بود. در مقایسه با کسانی که هرگز سیگار نکشیده بودند، احتمال ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی در افرادی که سیگار می‌کشیدند ۳۲ درصد و در کسانی که دخانیات را ترک کرده بودند ۹ درصد بیشتر بود.
نتایج این مطالعه شواهد بیشتری مبنی بر فواید اجتناب از مصرف سیگار و همچنین ترک آن فراهم می‌آورد.
منبع:

Dagfinn Aune et al. European Journal of Preventive Cardiology 2018.

Loading