سویا به استحکام استخوان‌ها در زنان کمک می‌کند.

سویا به استحکام استخوان‌ها در زنان کمک می‌کند.

کاهش تراکم و قدرت استخوان که در زنان یائسه متداول است، نگران کننده است. با افزایش سن زنان، بروز پوکی استخوان (استئوپروز)، کاهش فعالیت بدنی و افزایش وزن اثرات منفی بر سلامت استخوان‌ها دارند. استئوپروز و تضعیف استخوان خطر شکستگی استخوان را افزایش می‌دهد. شکستگی نیز به کاهش فعالیت بدنی و افزایش وزن منجر می‌شود. به همین علت محققان درصدد برآمدند تاثیر رژیم غذایی، و به خصوص مصرف سویا، را بر سلامت استخوان‌ها بررسی نمایند.
در این تحقیق به گروهی از موش‌های آزمایشگاهی سویا و به گروه دیگر ذرت داده شد. رژیم غذایی هر دو گروه حاوی کالری یکسانی بود. وزن موش‌ها هر هفته و به طور کلی به مدت ۳۰ هفته اندازه‌گیری شد.
نتایج نشان داد که در گروه دریافت کننده سویا نسبت به گروه دیگر استخوان پا قوی‌تر است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که زنان با افزودن سویا به رژیم غذایی خود می‌توانند به تقویت استخوان‌های خود کمک کنند. به گفته محققان نیازی نیست که زنان مقدار بسیار زیادی سویا مصرف کنند. بلکه مصرف مقادیر کمی سویا نیز می‌تواند برای این افراد مفید باشد.
در تحقیقات آینده باید مکانیسمی که از آن طریق سویا اثرات مفید خود را اعمال می‌کند، مشخص شود.
منبع:

Pamela S.Hinton et al. Bone Reports 2018; Volume 8: Pages 244- 245.

Loading