سماگلوتید: داروی جدیدی که می‌تواند به کاهش وزن کمک کند

سماگلوتید: داروی جدیدی که می‌تواند به کاهش وزن کمک کند

طبق نتایج تحقیقات جدید دارویی که سیستم کنترل اشتها را در مغز هدف قرار می‌دهد می تواند در افراد چاق سبب کاهش وزن قابل توجهی شود. به طوریکه بعد از دریافت دوز هفتگی داروی سماگلوتید به مدت ۱۲ هفته ۵ کیلوگرم کاهش وزن مشاهده شد. بیشتر این کاهش وزن ناشی از کاهش چربی بدن بود. این دارو میل به غذا و تمایل به مصرف مواد غذایی پرچرب را کاهش داد.
سماگلوتید داروی جدیدی است که برای درمان دیابت طراحی شده است. ساختار شیمیایی آن بسیار شبیه هورمون GLP-1 است. GLP-1 بر روی مرکز کنترل اشتها در هیپوتالاموس در مغز اثر گذاشته و احساس گرسنگی را کاهش می‌دهد. با توجه به شباهت داروی سماگلوتید با این هورمون محققان درصدد برآمدند اثر این دارو را بر گیرنده‌های کنترل اشتها بررسی نمایند.
این مطالعه بر روی ۲۸ نفر با نمایه توده بدنیBMI) 30) تا ۴۵ انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. به مدت ۱۲ هفته نیمی از افراد سماگلوتید و نیم دیگر دارونما دریافت کردند.
به اعتقاد محققان استفاده از یک دارو که دریافت غذا را کاهش می‌دهد و سبب کاهش چربی بدن می‌شود می‌تواند به برخی افراد در پیشگیری از عوارض چاقی کمک کند. تحقیقات در مورد داروی سماگلوتید در حال انجام است، اما این دارو در حال حاضر در بازار وجود ندارد.
منبع:

John Blundell et al. Diabetes, Obesity and Metabolism 2017; Volume 19: Page 1242-1251.

Loading