سطوح بسیار بالای کلسترول خوب (HDL) خطرناک است!

سطوح بسیار بالای کلسترول خوب (HDL) خطرناک است!

از دیرباز این باور وجود داشته که کلسترول با دانسیته بالا یا HDL، کلسترول خوب بوده و نگرانی در مورد آن وجود ندارد. به طور کلی پزشکان معتقدند که سطوح بالاتر کلسترول خوب مطلوب بوده و از بیماری قلبی و سکته مغزی جلوگیری می‌کند، اما کلسترول بد یا LDL سبب انسداد شریان‌های خونی می‌گردد.
با این حال نتایج یک بررسی جدید در دانشگاه کپنهاگ دانمارک نسبت به ارتباط بین سطوح بالای کلسترول خوب و افزایش خطر مرگ زودهنگام هشدار داده است. مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ای است که این ارتباط را نشان داده است.
این نتایج با بررسی بیش از ۱۱۶ هزار نفر که به طور متوسط برای ۶ سال مورد پیگیری قرار گرفته بودند، به دست آمده است. در طول ۶ سال ۱۰۵۰۰ مورد مرگ گزارش شده است.
در ۴/۰ درصد مردان و ۳/۰ درصد زنان میزان HDL بیش از حد بالا بود. بالا بودن بیش از حد HDL برای مردان ≥ ۳ میلی‌مول در لیتر و برای زنان ≥ ۵/۳ میلی‌مول در لیتر تعریف شده بود.
در مردانی که میزان HDL بیش از حد بالا بود نسبت به مردانی که میزان این کلسترول در آن‌ها طبیعی بود احتمال مرگ زودهنگام ۱۰۶ درصد بالاتر بود. در زنان که میزان HDL بیش از حد بالا بود نسبت به زنان با سطوح طبیعی HDL احتمال مرگ زودهنگام ۶۸ درصد بالاتر بود.
کمترین میزان مرگ و میر در افرادی مشاهده شد که دارای سطوح متوسط HDL بودند. این میزان برای مردان ۹/۱ میلی‌مول در لیتر و برای زنان ۴/۲ میلی‌مول در لیتر تعریف شده بود.
به گفته محققان با توجه به نتایج مطالعه حاضر باید بیشتر تاکید پزشکان به کاهش LDL و کلسترول باقیمانده (کلسترول موجود در لیپوپروتئین‌های غنی از تری‌گلیسرید) از طریق تغییر سبک زندگی یا تجویز دارو معطوف شود.
منبع:

Madsen CM et al. European Heart Journal 2017; Volume 38: Page 2478-2486.

Loading