چرا سزارین احتمال چاقی کودکان را افزایش می‌دهد؟

چرا سزارین احتمال چاقی کودکان را افزایش می‌دهد؟

سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه می‌کند که تعداد کل زایمان‌های سزارین از ۱۵ درصد تولدهای زنده تجاوز نکند.
گاهی اوقات انجام سزارین برای نجات جان مادر یا کودک ضروری است. همچنین ممکن است در برخی موارد به علت سایر دلایل پزشکی و یا به علت ترجیح مادر انجام شود. در کل، در سال‌های اخیر میزان سزارین ۵۰ درصد در سراسر جهان افزایش یافته است.
تحقیقات گذشته نشان داده‌اند که بین سزارین و ابتلای کودکان به چاقی ارتباط وجود دارد. اخیراً مطالعه‌ای نشان داده در کودکانی که از طریق سزارین متولد شده‌اند احتمال ابتلا به چاقی ۱۵ درصد بیشتر است. با این حال، مکانیسم این ارتباط دقیقاً مشخص نیست. یک تئوری آن است که سزارین با انتقال طبیعی میکروب‌های مادر از طریق فلور ناحیه واژینال مادر تداخل می‌کند. این انتقال میکروبی بر روی سیستم ایمنی و متابولیکی کودک اثر گذاشته و او را برای دوران بزرگسالی سالم آماده می‌کند.
نتایج مطالعه‌ای که به تازگی بر روی موش انجام شده نیز از این فرضیه که میکروب‌های واژینال مادر برای تکامل ایمنی و متابولیکی سالم مورد نیاز هستند، حمایت می‌کند. در این مطالعه زایمان با روش سزارین با افزایش ۳۳ درصدی وزن در سن ۱۵ هفتگی فرزند مرتبط بود.
منبع:

Keith A. Martinez et al. Science Advances 2017.

Loading