چرا سرطان سینه در زنان چاق شایع‌تر است؟

در زنان مبتلا به چاقی احتمال ابتلا به سرطان سینه بیشتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از یائسگی بافت چربی استروژن تولید می‌کند. استروژن رشد تومور را تحریک می‌کند. اما این سوال مطرح است که چرا حتی پس از دریافت درمان ضداستروژن باز هم در زنان چاق تومورها تهاجمی‌تر هستند.
اخیراً مطالعه‌ای نشان داده که سلول‌های تومور در حیوانات چاق دارای گیرنده‌های حساس آندروژن است. این امر سبب تقویت سیگنال‌های رشد هورمون تستوسترون می‌شود. از آنجاکه سلول‌های چربی در این مدل حیوانی استروژن تولید نمی‌کردند بنابراین این حیوانات آزمایشگاهی مشابه بیماران مبتلا به سرطان سینه‌ای بودند که درمان ضداستروژن دریافت می‌کنند. این شرایط این امکان را برای محققان فراهم کرد تا به این سوال پاسخ دهند که چرا در زمانی که سطح استروژن کم است باز هم تومور در افراد چاق رشد می‌کند.
بین افراد چاق و لاغر تفاوت‌های زیادی وجود دارد. به طوریکه در افراد مبتلا به چاقی مقاومت به انسولین، قند خون بالا و افزایش پاسخ التهابی دیده می‌شود. مشخص شده که سطوح یکی از سیتوکین‌های التهابی به نام اینترلوکین ۶ در افراد مبتلا به چاقی نسبت به افراد لاغر بالاتر است. در مطالعه حاضر مشخص شد که اینترلوکین ۶ سبب افزایش حساسیت گیرنده‌های آندروژن می‌شود. گیرنده‌های حساس آندروژن حتی در شرایطی که مقدار استروژن محدود است سبب تحریک رشد تومورهای سرطان سینه می‌شوند.
نتایج این مطالعه می‌تواند در آینده سبب شود که میزان نمایه توده بدنی (BMI) یا وضعیت متابولیکی بیماران مبتلا به سرطان سینه در انتخاب نوع درمان مورد توجه قرار گیرد.
منبع:

Wellberg EA et al. Hormones & Cancer 2017; Volume 8: Page 269-285

Loading