سبک زندگی سالم و پیشگیری از ناتوانی در سالمندان

تحقیقی که اخیراً در مجله Journal of the American Geriatrics Society منتشر شده است نشان می‌دهد که سبک زندگی سالم می‌تواند به کاهش طول مدتی که فرد در نزدیکی پایان عمر به ناتوانی مبتلا می‌شود را کاهش دهد.
در مطالعه مذکور ۵۲۴۸ فرد سالمند که به طور میانگین ۷۳ ساله بودند شرکت کرده و به مدت ۲۵ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. میانگین تعداد سال‌های ناتوانی برای مردان و زنان به ترتیب تقریباً ۹/۲ و ۵/۴ سال بود.
عوامل مرتبط با سبک زندگی به طور قابل توجهی با طول عمر و تعداد سال‌هایی که فرد توامند بوده است، مرتبط بود. پیاده‌روی در فواصل طولانی‌تر و رژیم غذایی با کیفیت مناسب با کاهش طول مدت دوران ناتوانی همراه بود. چاقی مدت زمان ابتلای فرد به ناتوانی را افزایش می‌داد. استعمال سیگار نیز با کاهش طول عمر و کاهش مدت زمانی که فرد توامند بوده، در ارتباط بود.
به گفته محققان، سبک زندگی سالم می‌تواند مرگ و نیز ابتلای فرد به ناتوانی را به تعویق اندازد. این یافته اهمیت سرمایه گذاری در زمینه بهبود سبک زندگی را نشان می‌دهد.
منبع:

Can a Healthy Lifestyle Compress the Disabled Period in Older Adults? Journal of the American Geriatrics Society, 2016

Loading