رژیم غذایی بیشترین تاثیر را بر باکتری‌های روده دارد.

رژیم غذایی بیشترین تاثیر را بر باکتری‌های روده دارد.

در یک مطالعه بزرگ که نتایج آن در مجلهNature Genetics منتشر شده است، محققان متابولوم مدفوع (مجموع مواد شیمیایی تولید شده توسط میکروب‌های روده‌ای در مدفوع) را در ۵۰۰ جفت دوقلو بررسی کردند. هدف از انجام این کار بررسی نقش روده در پردازش و توزیع چربی در بدن بود. همچنین این نکته بررسی شد که چه میزان از نقش روده تحت تاثیر ژنتیک بوده و چه میزان توسط عوامل محیطی تعیین می‌شود. به کمک آنالیز نمونه‌های مدفوع می‌توان بیومارکرهایی (نشانگرهای زیستی) را که در تولید چربی در اطراف کمر نقش دارند، شناسایی نمود. امروزه به خوبی مشخص شده که این چربی احشایی خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی را افزایش می‌دهد.
در مطالعه حاضر، بررسی متابولیت‌های مدفوع (مولکول‌های شیمیایی در مدفوع که توسط میکروب‌ها تولید شده) نشان داد که کمتر از یک پنجم (۱۷/۹ درصد) عملکرد روده ژنتیکی است. درحالیکه ۶۷/۷ درصد فعالیت روده تحت تاثیر عوامل محیطی و به خصوص رژیم غذایی معمول فرد است. به عبارت دیگر، نقش تغذیه در کنترل مواد تولید شده توسط باکتری‌های روده از ژنتیک بیشتر است.
یافته‌های حاصل از این مطالعه به سایر محققان کمک می‌کند که دریابند چگونه باکتری‌های موجود در روده سلامتی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. همچنین دانش ما را در مورد اثر متقابل آنچه می‌خوریم، پردازش آن در روده، تجمع چربی در بدن و همچنین ایمنی و التهاب افزایش می‌دهد.
تحقیقات جدید پژوهشگران در زمینه نقش روده در تولید و توزیع چربی در بدن می‌تواند به ایجاد درمان‌های فردی جهت مقابله با چاقی و سایر بیماری‌های مزمن کمک کند. به طور کلی، نتایج مطالعه فوق نشان می‌دهد که ما قادر هستیم به کمک اصلاح رژیم غذایی محیط روده خود را تغییر داده و با مشکل چاقی مقابله کنیم. باکتری‌های روده با مصرف مواد غذایی پروبیوتیک و یا رژیم غذایی پرفیبر قابل تغییر دادن هستند.
منبع:

Jonas Zierer et al. Nature Genetics 2018.

Loading