دلایل مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای توسط نوجوانان چیست؟

دلایل مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای توسط نوجوانان چیست؟

امروزه نوجوانان به میزان زیادی از مکمل‌های تغذیه‌ای استفاده می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات کمی در مورد اثرات مصرف این مکمل‌ها و تداخل آن‌ها با داروهای مختلف وجود دارد.
مردان اغلب به منظور افزایش عملکرد ورزشی خود مکمل‌های تغذیه‌ای را استفاده می‌کنند. اما زنان به علت پیشگیری از بیماری‌ها به مصرف این مکمل‌ها روی می‌آورند. به منظور درک بهتر دلایل مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای توسط نوجوانان محققان مطالعه‌ای را طراحی کردند. زیرا نوجوانان یکی از بازارهای هدف مکمل‌های تغذیه‌ای هستند.
شرکت‌کنندگان در این مطالعه ۱۵۰۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۹ ساله از ۱۵ دبیرستان در اسلوونی بودند. این افراد به سوالاتی در مورد استفاده از مکمل‌های تغذیه‌ای‌، دلیل استفاده از آن‌ها و منبعی که توصیه به مصرف آن‌ها کرده، میانگین فعالیت بدنی روزانه و فعالیت ورزشی که برخی از آن‌ها انجام می‌دادند، پاسخ دادند. مکمل‌های تغذیه‌ای به ویتامین‌ها، مینرال‌ها (مواد معدنی)، مولتی‌ویتامین/ مولتی‌مینرال، پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه و چربی‌ها و اسیدهای چرب طبقه‌بندی شدند.
بررسی اطلاعات به دست آمده نشان داد افزایش عملکرد ورزشی مهم‌ترین دلیل مصرف مکمل‌ها توسط پسران ورزشکار و غیرورزشکار است. دلایل بعدی بهبود رشد و تکامل استخوان‌ها و عضلات بود. اولین دلیل استفاده از مکمل‌های تغذیه‌ای توسط دختران ورزشکار و غیرورزشکار بهبود سیستم ایمنی بدن بود. دلیل بعدی بهبود عملکرد ورزشی بود.
نوجوانانی که از مکمل‌های تغذیه‌ای حداقل چندین مرتبه در طول سال استفاده می‌کردند بیشتر در ورزش‌های تیمی مانند فوتبال و بسکتبال و کمتر در ورزش‌های انفرادی شرکت می‌کردند. بیش از ۴۰ درصد دختران و پسران خودشان تصمیم به مصرف مکمل گرفته بودند. درحالیکه ۳۰ درصد به توصیه والدین یا سایر بستگان‌شان مکمل مصرف می‌کردند.
به اعتقاد محققان اطلاعات فوق به توسعه استراتژی‌های آموزشی در این زمینه که بتواند در اختیار نوجوانان فعال، والدین و مربیان آن‌ها قرار بگیرد، کمک می‌کند.
منبع:

Katja Zdešar Kotnik et al. Journal of Nutrition Education and Behavior 2017; Volume 49: Page 817-826.

Loading