درمان سرطان حس چشایی را تغییر می‌دهد.

درمان سرطان حس چشایی را تغییر می‌دهد.

درمان سرطان می‌تواند یکی از انواع جراحی، شیمی‌درمانی، پرتو‌درمانی و … باشد. طی انجام این روش‌های درمانی علاوه بر اینکه سلول‌های سرطانی تخریب می‌شوند تعدادی از سلول‌های سالم نیز از بین می‌روند که این امر می‌تواند سبب بروز عوارضی در بیماران مبتلا به سرطان شود.
متخصصین تغذیه می‌گویند درمان‌های سرطان اغلب سبب تغییر حس چشایی بیماران می‌شوند. تغییرات ایجاد شده در حس چشایی می‌تواند بر تمایلات و ترجیحات غذایی افراد تاثیرگذار باشد. اما درمان می‌تواند بر روی افراد مختلف تاثیرات متفاوتی داشته باشد.
بعد از درمان بیماران ترجیح می‌دهند از غذاهای بدون ادویه به جای غذاهای تند استفاده کنند. اما باید به خاطر داشت که ترجیحات غذایی با توجه به سرطان و نوع درمان متفاوت است. بنابراین نمی‌توان برای تمام بیماران یک رژیم غذایی را توصیه نمود. پس از درمان‌هایی مانند شیمی‌درمانی یا پرتودرمانی متخصص تغذیه می‌تواند به این بیماران با توجه به نیازها و ترجیحات غذایی در پیروی از یک رژیم غذایی مناسب کمک کند. همچنین لازم است بیماران در مورد عوارض جانبی درمان آگاه شوند و بدانند که چرا حس چشایی آن‌ها تغییر کرده است.
منبع:

(Webmd (19 September 2017

Loading