آلرژی به بادام‌زمینی و درمان آن با پروبیوتیک‌ها

آلرژی به بادام‌زمینی و درمان آن با پروبیوتیک‌ها

نتایج مطالعه‌ای نشان می‌دهد راهکار موفقیت‌آمیزی که به کمک پروبیوتیک‌ها و به منظور درمان آلرژی به بادام‌زمینی در کودکان انجام می‌شود کودک را از بروز واکنش‌های آلرژیک نسبت به بادام‌زمینی تا ۴ سال حفظ می‌کند.
برخلاف آلرژی نسبت به تخم‌مرغ، شیر و سویا، آلرژی نسبت به آجیل معمولاً تا دوران بزرگسالی ادامه می‌یابد. آلرژی به بادام‌زمینی عامل اصلی بروز آنافیلاکسی (واکنش آلرژیک مرگبار) است. تحقیقات نشان می‌دهد که کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به آلرژی نسبت به مواد غذایی نسبت به کودکان مبتلا به دیابت پایین‌تر است.
در مطالعه فوق دو گروه از کودکان مورد مطالعه قرار گرفتند. درمان شامل ترکیب پروبیوتیک‌ها با ایمونوتراپی خوراکی بود. بدین منظور به مدت ۱۸ ماه روزانه به یک گروه از کودکان پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوس همراه با افزایش تدریجی پروتئین بادام‌زمینی و به گروه دیگر دارونما داده شد. نتایج نشان داد در گروه اول ۸۲ درصد کودکان نسبت به بادام‌زمینی مقاوم شده بودند اما در گروه دارونما تنها ۴ درصد مقاوم شده بودند.
یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد این نوع درمان با مقاومت طولانی مدت نسبت به بادام‌زمینی تا ۴ سال پس از توقف درمان مرتبط بود. به عبارت دیگر، پس از ۴ سال این کودکان مانند کودکانی که سابقه آلرژی به بادام‌زمینی نداشتند قادر به مصرف آن می‌باشند.
منبع:

Kuang-Chih Hsiao et al. The Lancet Child & Adolescent Health 2017; Volume 1: Page 97-105.

Loading