دارچین عفونت‌ها را از بین می‌برد.

دارچین عفونت‌ها را از بین می‌برد.

آنتی‌بیوتیک‌ها تاکنون زندگی تعداد بی‌شماری از افراد را نجات داده‌اند. اما با گذشت زمان تعداد گونه‌های باکتریایی که در مقابل این داروها مقاوم هستند، در حال افزایش است. بنابراین، عفونت‌هایی که در ابتدای امر به آسانی درمان می‌شدند در حال حاضر با این آنتی‌بیوتیک‌ها درمان نمی‌شوند. این امر یک مشکل رو به رشد در سراسر جهان است. در حقیقت، سازمان جهانی بهداشت (WHO) بحران مقاومت آنتی‌بیوتیکی را به عنوانی یکی از بزرگترین تهدیدها برای سلامت، امنیت غذایی و توسعه قلمداد می‌کند. به همین علت یافتن راهکارهایی که به کمک آن‌ها به طور موثر و بدون استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها با عفونت‌ها مقابله کنیم، حیاتی است.

دارچین و عفونت

اخیراً محققان استرالیایی نقش دارچین را در ارتباط با عفونت بررسی کرده‌اند. زیرا در مطالعات قبلی فعالیت ضدمیکروبی روغن اسانس دارچین نشان داده شده است. اما این ادویه به طور وسیع در صنعت دارویی مورد استفاده قرار نگرفته است.
در این مطالعه ترکیبی در روغن دارچین که سینامالدئید (CAD) نامیده شده و مسئول ایجاد طعم و عطر دارچین است، مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر CAD در از بین بردن بیوفیلم بود. بیوفیلم‌ها یک اجتماعی میکروبی پیچیده بوده و در اغلب موارد مسئول عفونت‌هایی هستند که حتی آنتی‌بیوتیک‌ها بر آن‌ها اثر ندارند. مثال مشهور بیوفیلم‌ها پلاک‌های موجود بر روی دندان است.
در این مطالعه باکتری مسئول ایجاد عفونت در افراد دارای ضعف سیستم ایمنی (مانند مبتلایان به سرطان و دیابت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که CAD بیوفیلم این باکتری را در سه چهارم موارد از بین می‌برد. همچنین از تشکیل بیوفیلم و گسترش باکتری جلوگیری می‌کند.
به اعتقاد محققان اولین کاربرد سینامالدئید می‌تواند برای درمان‌های سطحی (به طور مثال درمان عفونت‌های پوستی) باشد. همچنین امیدوارند که این تحقیقات به ایجاد عوامل ضدمیکروبی جدید کمک نماید. زیرا آنتی‌بیوتیک‌ها در حال بی‌اثر شدن هستند.
منبع:

Sanjida Halim Topa et al. Microbiology 2018.

Loading