حفظ تنوع باکتری‌های روده نشان‌دهنده سالمندی سالم است.

حفظ تنوع باکتری‌های روده نشان‌دهنده سالمندی سالم است.

بر اساس نتایج مطالعات جدید به نظر می‌رسد که در افراد سالمند سالم ترکیب باکتری‌های روده همانند یک فرد سالم ۳۰ ساله است.
محققان میکروبیوتای روده  را در بیش از هزار فرد بسیار سالم در محدوده سنی ۳۰ تا ۱۰۰ سال بررسی نمودند. شرکت‌کنندگان بر این اساس انتخاب شدند که گزارشی از وجود بیماری در این افراد یا خانواده‌هایشان وجود نداشته باشد. این افراد سیگار نمی‌کشیدند، الکل مصرف نمی‌کردند، هیچ دارو یا آنتی‌بیوتیک تجویزی طی ۳ ماه گذشته مصرف نکرده بودند. در خانواده این افراد سابقه بیماری کاردیومتابولیک، گوارشی یا عصبی جدی وجود نداشت.
نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیب باکتری‌های روده افراد سالمند بسیار سالم مشابه افراد سالمی است که چند دهه سن کمتری دارند. همچنین ترکیب میکروبیوتای روده مردان نسبت به زنان متغیرتر بود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حفظ تنوع باکتری‌های روده با افزایش سن نشان‌دهنده سالمندی سالم است. همان گونه که کلسترول پایین نشان‌دهنده سیستم گردش خون سالم است.
استفاده از برخی مواد غذایی و پروبیوتیک‌ها می‌تواند به بهبود ترکیب باکتری‌های روده کمک کند.
منبع:

Gaorui Bian et al. mSphere 2017.

Loading