تنها با ۱۰ دقیقه فعالیت بدنی به تقویت مغز خود کمک کنید.

تنها با 10 دقیقه فعالیت بدنی به تقویت مغز خود کمک کنید.

در طی سال‌های اخیر علاقه زیادی به مطالعه ارتباط بین فعالیت بدنی با سلامت مغز ایجاد شده است. تحقیقات جدید به وضوح نشان می‌دهند که فعالیت بدنی فواید بی‌شماری برای بدن دارد. به عنوان مثال، فعالیت بدنی از کاهش عملکرد شناختی که با افزایش سن مرتبط است، جلوگیری می‌کند. همچنین ورزش از بروز بیماری آلزایمر پیشگیری کرده و از طرف دیگر سبب بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان می‌شود. با این حال، اثرات یک جلسه ورزش مختصر بر عملکرد شناختی به خوبی مشخص نیست.
اخیراً در مطالعه‌ای شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت ۱۰ دقیقه نشسته و مجله خواندند و یا ۱۰ دقیقه در فعالیت ورزشی متوسط تا شدید شرکت کردند. از شرکت‌کنندگان خواسته شد که به هدفی که یک نقطه کوچک بود نگاه کنند. یک نقطه دیگر نیز در سمت دیگر نقطه اول ظاهر می‌شد. افراد باید به جهت مخالف قرارگیری نقطه دوم نگاه می‌کردند. اگر نقطه دوم در سمت راست نقطه اول ظاهر می‌شد افراد باید به سمت چپ نگاه می‌کردند و بالعکس.
بر اساس نتایج مطالعه حاضر پاسخ کسانی که ورزش کرده بودند نسبت به قبل از ورزش دقیق‌تر و واکنش آن‌ها ۵۰ میلی‌ثانیه کوتاه‌تر بود.
به گفته محققان یافته‌های فوق نشان می‌دهد که ورزش کردن برای مدت کوتاه می‌تواند فواید بی‌شماری داشته باشد. این نتایج برای بسیاری از افراد، از جمله کسانی که در مراحل ابتدایی دمانس (زوال عقل) قرار دارند، حائز اهمیت هستند. همچنین می‌توان به دانش آموزان یا دانشجویان توصیه کرد که قبل از امتحان یا مصاحبه ابتدا کمی ورزش کنند.
منبع:

Ashna Samani et al. Neuropsychologia 2018; Volume 108: Page 73-81.

Loading