تشخیص کمبود خواب با آزمایش خون، آیا امکان پذیر است؟

تشخیص کمبود خواب با آزمایش خون، آیا امکان پذیر است؟

نتایج مطالعات مختلف نشان دهنده تاثیر مخرب کمبود خواب بر روی سلامت جسمی و روحی و به ویژه بر روی سلامت مغز است. کمبود خواب سبب می‌شود نورون‌ها (سلول‌های عصبی) توانایی عملکرد مناسب را از دست بدهند. نداشتن استراحت کافی در برخی موارد، از جمله در زمان رانندگی، می‌تواند بسیار خطرناک بوده و سبب بروز تصادف و جراحت شود. با این حال، تاکنون روشی برای بررسی آن وجود نداشته است. اخیراً گروهی از محققان انگلیسی موفق به شناسایی آزمایش خونی شده‌اند که قادر است به آن‌ها در ارزیابی شاخص‌های مرتبط با کمبود خواب کمک کند.
در این پژوهش که در مجله Sleepمنتشر شد ۳۶ نفر شرکت کردند. از افراد خواسته شد که یک شب نخوابند. بنابراین این افراد به مدت ۴۰ ساعت بیدار ماندند. در طی این مدت از آن‌ها نمونه خون گرفته شد. سپس تغییر در بیان ژن‌های مختلف بررسی شد.
نتایج نشان داد که بیان ۶۸ ژن به علت کمبود خواب تغییر می‌کند. شناسایی این تغییرات اولین قدم برای ایجاد آزمایشاتی است که بتوان به کمک آن‌ها میزان خواب دقیق افراد را محاسبه کرد. این روش حتی می‌تواند به پلیس نشان دهد که آیا رانندگان برای رانندگی از هوشیاری کافی برخوردار هستند یا خیر.
منبع:

Emma E Laing et al. Sleep 2018.

Loading