تاثیر ورزش بر سلامت کلیه‌ها در بیماران مبتلا به لوپوس

تاثیر ورزش بر سلامت کلیه‌ها در بیماران مبتلا به لوپوس

بیماری‌های خودایمنی مانند بیماری لوپوس سبب می‌شوند بدن به اندام‌های حیاتی خود مانند کلیه‌ها حمله کرده و به آن‌ها آسیب وارد کند. نتایج حاصل از دو مطالعه حیوانی و یک مطالعه انسانی نشان می‌دهند که برخی استراتژی‌ها می‌توانند از این آسیب در بیماران مبتلا به لوپوس پیشگیری کنند.
در مطالعه اول تنها ۴۵ درصد از موش‌های بیمار که ورزش متوسط (۴۵ دقیقه تردمیل در روز) داشتند به آسیب التهابی شدید کلیه‌ها مبتلا شدند. درحالیکه در گروهی که ورزش نکرده بودند این میزان ۸۸ درصد بود. در مطالعه حیوانی دوم نیز در موش‌های مبتلا به لوپوس که تحت استرس روزانه قرار داشتند آسیب التهابی کلیه افزایش یافته بود.
سپس محققان به بررسی این استراتژی‌ها در انسان پرداختند. بدین منظور گروهی از بیماران مبتلا به لوپوس در یک برنامه ورزشی تای‌چی به طور روزانه شرکت کردند. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان‌دهنده کاهش برخی شاخص‌های التهابی در این بیماران بود.
به گفته محققان ورزش و استرس با تنظیم سیستم ایمنی بر روی التهاب اثر می‌گذارند. ورزش التهاب را کاهش و استرس آن را افزایش می‌دهد.
منبع:

(Webmd (19 September 2017

Loading