تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر وزن افراد و نگرش آن‌ها نسبت به ورزش

تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر وزن افراد و نگرش آن‌ها نسبت به ورزش

دلیل این امر که چرا بسیاری از افراد تمایل دارند تمرینات ورزشی خود را در شبکه‎ها و رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بگذارند، متعدد است. شاید برخی افراد از طریق تشویق دیگران به دنبال ایجاد انگیزه برای ادامه این مسیر هستند. و یا از این طریق تمایل به ارسال پیام‌های انگیزشی برای دیگران دارند. اما به اشتراک گذاشتن این مطالب چه تاثیری بر روی دیگران خواهد داشت؟ اخیراً محققان پیامد‌های حاصل از دریافت این نوع پیام‌ها در مورد ورزش را در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی بررسی کرده‌اند.
در مطالعه حاضر شرکت‌کنندگان به رسانه‌های اجتماعی دسترسی داشته و پیام‌های دوستان خود را طی ۳۰ روز گذشته مشاهده کردند. سپس از افراد خواسته شد تعداد پیام‌های دوستان خود را که با ورزش مرتبط بود، اعلام کنند. این پیام‌ها می‌توانست فعالیت‌های مختلف، از راه رفتن گرفته تا حضور در باشگاه، را شامل شود. سپس شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌ای را تکمیل کرده و و احساس خود را در مورد وزن خود و نگرش‌شان را نسبت به ورزش بیان کردند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مشاهده پیام‌های دیگران در مورد ورزش می‌تواند توامان دارای پیامدهای مفید و پیامدهای مضر باشد. مشاهده این پیام‌ها در برخی افراد سبب علاقمند شدن آن‌ها به ورزش و ایجاد احساس بهتر نسبت به آن می‌شود. اما در برخی دیگر که در مورد وزن خود نگران هستند سبب می‌شود احساس منفی نسبت به خودشان پیدا کنند.
اگر شخصی که پیام را به اشتراک گذاشته با بیننده پیام شباهت‌هایی داشته باشد، مثلاً هر دو هم‌سن باشد، تاثیر پیام وی بر بیننده بیشتر است. ممکن است فرد بیننده او را مرجع بسیار خوبی تصور کرده و نسبت به وزن خود احساس نگرانی بیشتری نماید. و یا ممکن است از پیام‌های وی به عنوان انگیزه‌ای جهت تلاش برای رسیدن به تناسب اندام استفاده کند.
منبع:

Tricia J. Burke et al. Health Communication 2018.

Loading