تاثیر دوستان دوران کودکی بر وزن و فشارخون دوران بزرگسالی

تاثیر دوستان دوران کودکی بر وزن و فشارخون دوران بزرگسالی

طی مطالعات گذشته مشخص شده است که داشتن دوستان بیشتر در دوران بزرگسالی خطر بیماری قلبی و پرفشاری خون را کاهش می‌دهد. نتایج مطالعه منتشر شده در مجله Psychological Science نیز نشان می‌دهد که دوستی‌های دوران کودکی بر وضعیت سلامتی افراد اثر دارد. به طوریکه فواید ناشی از آن تا دوران بزرگسالی ادامه می‌یابد. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که اگر شما در دوران کودکی وقت بیشتری را صرف بودن با دوستان خود نمایید احتمال اینکه در دوران بزرگسالی وزن و فشارخون مناسب‌تری داشته باشید، بیشتر است.
در مطالعه مذکور ۲۶۷ نفر شرکت کرده و اطلاعات مربوط به این افراد در سنین ۶ تا ۱۶ سالگی جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد اگر در دوران کودکی وقت بیشتری صرف بودن در کنار دوستان شود در سن ۳۲ سالگی فشارخون و نمایه توده بدنی (BMI) پایین‌تر خواهد بود. BMI بالاتر از ۲۵ اضافه وزن و چاقی تعریف می‌شود.
این نتایج نشان می‌دهد که زندگی اجتماعی در ابتدای دوران زندگی، صرف نظر از وزن دوران کودکی و وضعیت اجتماعی خانواده در این دوران، اثر مثبتی بر وضعیت سلامتی دارد.
منبع:

Jenny M. Cundiffet al. Psychological Science 2018.

Loading