تاثیر آفت‌کش‌ها بر بارداری

تاثیر آفت‌کش‌ها بر بارداری

بسیاری از سبزیجات، میوه‌ها و آجیل‌ها در مناطقی تولید می‌شوند که به طور وسیعی آفت‌کش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. محققان اثر مواجهه با این آفت‌کش‌ها را در دوران بارداری بررسی کرده و مشاهده کردند که سطوح بسیار بالای آفت‌کش‌ها منجر به افزایش وقایع ناگوار می‌گردد.
با استفاده از اطلاعات بیش از ۵۰۰ هزار تولد بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۱۱ و نیز اطلاعات مربوط به استفاده از آفت‌کش‌ها محققان قادر بودند تا تعیین کنند که آیا قرار گرفتن در معرض آفت‌کش‌هایی که در مناطق کشاورزی استفاده می‌شوند با وزن زمان تولد، طول مدت بارداری و یا اختلالات زمان تولد مرتبط است یا خیر.
نتایج نشان داد مواجهه با آفت‌کش‌ها بر روی تمام پیامدهای تولد اثر گذاشته و سبب وزن کم زمان تولد، تولد زودرس و اختلالات زمان تولد می‌شود. اما این نتایج تنها در زنانی مشاهده شد که در معرض مقادیر بسیار بالای آفت‌کش‌ها قرار گرفته بودند. این افراد در معرض ۴۲۰۰ کیلوگرم آفت‌کش که در مساحتی معادل۱ مایل مربع استفاده شده بود، قرار گرفته بودند.
در مطالعات آینده باید به این سوال پاسخ داده شود که کدامیک از مواد شیمیایی یا ترکیبی از آن‌ها برای سلامت انسان خطرناک‌تر است.
منبع:

Ashley E.Larsen et al. Nature Communications 2017.

Loading