بیماری قلبی و ارتباط آن با میزان ساعات کارکردن در طول هفته

بیماری قلبی و ارتباط آن با میزان ساعات کارکردن در طول هفته

۴۰ ساعت کار کردن در طول هفته برای برخی از افراد طبیعی است. اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که به طور مداوم بیش از این میزان استاندارد کار کردن در طول هفته برای سلامتی مضر است.
در این راستا محققان دریافتند کار کردن به میزان ۶۱ تا ۷۰ ساعت در هفته خطر بیماری عروق کرونر قلب را تا ۴۲ درصد و کار کردن به میزان ۷۱ تا ۸۰ ساعت در هفته این خطر را ۶۳ درصد افزایش می‌دهد. به اعتقاد محققان این میزان کار کردن در طول هفته بهره‌وری را افزایش نخواهد داد، زیرا می‌تواند سبب کاهش کارآیی فرد شود.
توجه به یافته‌های فوق بسیار حائز اهمیت است، زیرا بیماری قلبی علت عمده مرگ در سراسر جهان محسوب می‌گردد.
کاهش ساعات کار در طول هفته ممکن است برای همه امکان‌پذیر نباشد. اما برخی اقدامات مانند خواب کافی در طول شب می‌تواند تا حدی اثرات منفی ناشی از کار کردن زیاد در طول هفته را از بین ببرد.
منبع:

Shin KS et al. American Journal of Industrial Medicine 2017; Volume 60: Page 753-761.

Loading