به سالاد خود روغن گیاهی اضافه کنید.

به سالاد خود روغن گیاهی اضافه کنید.

تحقیقات نشان می‌دهد مصرف سالاد به همراه چربی به شکل روغن سویا سبب افزایش جذب ۸ ریزمغذی مختلف می‌شود. در مقابل، مصرف سالاد بدون افزودن روغن احتمال جذب این مواد مغذی توسط بدن را کاهش می‌دهد.
این مواد مغذی شامل ۴ نوع کاروتنوئید (آلفا و بتا کاروتن، لوتئین و لیکوپن)، دو نوع ویتامین E، ویتامین K و ویتامین A بود. تحقیقات قبلی نشان داده بودند که افزودن روغن‌های گیاهی به  سبزیجات به جذب کاروتنوئیدها کمک می‌کند.
در این مطالعه ۱۲ زن که سالاد خود را با مقادیر مختلف روغن سویا (ترکیب معمول موجود در سس سالاد) مصرف می‌کردند، بررسی شدند. در مطالعه حاضر بیشترین میزان جذب ریزمغذی‌ها در کسانی دیده شد که ۳۲ گرم (حدود ۲ قاشق غذاخوری) روغن سویا مصرف کرده بودند.
به گفته محققان نتایج این مطالعه به افراد مجوز مصرف مقادیر زیاد چربی به شکل سس را نمی‌دهد. بلکه توصیه می‌کند که به منظور افزایش جذب مواد مغذی مقادیر کم روغن‌های مفید به سالاد سبزیجات اضافه شود.
منبع:

White WS et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2017; Volume 106: Page 1041-1051.

Loading