بهبود عملکرد ورزشی در زنان با دریافت برخی مواد مغذی

بهبود عملکرد ورزشی در زنان با دریافت برخی مواد مغذی

به گفته محققان معمولاً در زنان جوان کمبود مواد مغذی مشاهده می‌شود. مواد مغذی در نحوه عملکرد سلول‌ها در طی ورزش نقش دارند. زنان معمولاً کمتر از مردان تمایل به مصرف گوشت دارند. قاعدگی نیز در از دست دادن مواد معدنی نقش دارد.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که دریافت ترکیب خاصی از مواد معدنی و مواد مغذی به مدت ۱ ماه سرعت دویدن زنان را افزایش می‌دهد. به طوریکه مدت زمان مورد نیاز برای طی کردن مسافت ۳ مایلی حدود ۱ دقیقه کاهش می‌یابد. مواد مغذی مورد استفاده در این مطالعه آهن، مس، روی، کارنیتین (مشتق شده از یک اسید آمینه) و فسفاتیدیل سرین (ساخته شده از اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه) بود. کارنیتین و فسفاتیدیل سرین برای عملکرد سلولی مورد نیاز هستند، توسط بدن ساخته می‌شوند اما در غذاهای خورده شده توسط انسان نیز یافت می‌شوند. مقدار مواد مغذی مورد استفاده در این مطالعه به حدی بود که سبب بروز عوارض جانبی خطرناک نشود.
در این مطالعه که بر روی ۲۸ نفر انجام شد به گروهی از زنان مکمل و به گروه دیگر دارونما داده شد. شرکت‌کنندگان ورزشکاران ۱۸ تا ۳۰ ساله‌ای بودند که به مدت ۶ ماه به طور منظم حداقل ۲ تا ۳ ساعت ورزش هوازی در هفته انجام می‌دادند. همچنین این افراد دونده بودند. در کسانی که مکمل دریافت کرده بودند مدت زمان لازم برای طی کردن مسافت ۳ مایلی از ۲۶/۵ دقیقه به ۲۵/۶ دقیقه کاهش یافت. همچنین مسافت طی شده توسط دوچرخه ثابت طی مدت ۲۵ دقیقه از ۶ مایل به ۶/۵ مایل افزایش یافت.
منبع:

Robert A. DiSilvestro et al. Journal of the International Society of Sports Nutrition 2017.

Loading