بهبود درد مزمن با حذف مونوسدیم گلوتامات از رژیم غذایی

بهبود درد مزمن با حذف مونوسدیم گلوتامات از رژیم غذایی

درد مزمن مشکلی است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می‌شود. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که بین درد مزمن و مصرف گلوتامات ارتباط وجود دارد. گلوتامات نوعی افزایش دهنده طعم است که در رژیم غذایی غربی و غیرغربی مشاهده می‌شود. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که اگر شرکت‌کنندگان مونوسدیم گلوتامات (MSG) را از رژیم غذایی خود حذف کنند، علائم آن‌ها بهبود می‌یابد. نتایج مذکور که در کشور کنیا به دست آمده است با تحقیقات انجام شده در زمینه درد مزمن در ایالات متحده همخوانی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش لزوم انجام مطالعات بیشتر را نشان می‌دهد. زیرا تغییر رژیم غذایی می‌تواند یک درمان موثر و مقرون به صرفه، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، باشد.
در مغز گلوتامات یک انتقال دهنده عصبی (نوروترنسمیتر) است. همچنین می‌تواند سبب تخریب، تحریک و مرگ سلول‌های عصبی شود. برخی تحقیقات نشان داده‌اند که مصرف زیاد گلوتامات سبب افزایش علائم درد مزمن می‌شود. گلوتامات به طور طبیعی در برخی مواد غذایی مانند سس سویا و پنیر پارمسان یافت می‌شود. اما بیشتر به عنوان یک افزودنی غذایی در مواد غذایی حضور دارد. گلوتامات به بسیاری از محصولات غذایی با عناوین “منوسدیم گلوتامات”، “پروتئین هیدرولیز شده” و “عصاره پروتئین” افزوده می‌شود.
در مطالعه‌ای که در کنیا انجام شد هدف بررسی اثربخشی مداخلات تغذیه‌ای در مقایسه با استفاده از داروهای ضددرد بدون نسخه بود. در این مطالعه که بر روی ۳۰ نفر انجام شد تاثیر حذف MSG، افزایش دریافت آب و ترکیب این دو روش در مقایسه با دریافت استامینوفن بررسی شد. افراد شرکت‌کننده حداقل به مدت ۳ ماه و حداقل در ۳ قسمت بدن درد را احساس می‌کردند. همچنین بیشتر افراد از سردرد یا میگرن، خستگی مزمن، اختلال شناختی و اختلال خواب رنج می‌بردند. نتایج نشان داد که مصرف بیشتر آب و حذف MSG به اندازه دریافت استامینوفن در بهبود علائم موثر است.
منبع:

Kathleen F. Holton et al. Nutrition 2018.

Loading