بر‌خی ژن‌ها با آلرژی نسبت به بادام‌زمینی مرتبط هستند.

بر‌خی ژن‌ها با آلرژی نسبت به بادام‌زمینی مرتبط هستند.

آلرژی به بادام‌زمینی نوعی از آلرژی غذایی است که طی آن سیستم ایمنی بدن نسبت به ماده غذایی خاصی که خورده می‌شود واکنش نشان می‌دهد. این واکنش حتی در صورت مصرف مقادیر بسیار کم آن ماده غذایی نیز مشاهده می‌شود. واکنش به ماده غذایی آلرژی‌زا سبب بروز علائمی مانند تورم، کهیر، اختلال در تنفس، اختلال در قلب، گردش خون و دستگاه گوارش و برخی اوقات واکنش خطرناک آنافیلاکسی می‌شود. اخیراً ارتباط برخی ژن‌ها با بروز آلرژی نسبت به بادام‌زمینی مشخص شده است.
آلرژی به بادام‌زمینی در بیشتر افراد از اوایل دوران کودکی شروع شده و تا آخر عمر ادامه می‌یابد. اگرچه آلرژی به بادام‌زمینی اصلی‌ترین علت مرگ مرتبط با آنافیلاکسی است، اما این نوع آلرژی غذایی به ندرت کشنده است. با این حال، ترس از کشنده بودن آن وجود دارد.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ۶ ژن شامل LTB4R, PADI4, IL1R2, PPP1R3D, KLHL2 و ECHDC3 در آلرژی نسبت به بادام‌زمینی نقش دارند. به گفته محققان وقایعی که طی واکنش نسبت به مصرف بادام‌زمینی در بدن رخ می‌دهد به خوبی مشخص نیست. شناسایی ژن‌های موثر در این زمینه می‌تواند به انجام مطالعات در مورد آلرژی نسبت به بادام‌زمینی کمک کرده و به منظور پیدایش درمان‌های جدید برای این نوع آلرژی غذایی مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیقات بعدی ارتباط این ژن‌ها با آلرژی نسبت به شیر، تخم‌مرغ و سایر غذاها بررسی خواهد شد.
منبع:

Supinda Bunyavanich et al. Nature Communications 2017.

Loading