برخی مواد طبیعی بر روند پیری اثر می‌گذارند.

محققان دسته‌ای از ترکیبات به نام ایندول را مورد بررسی قرار داده و دریافتند این ترکیبات به توسعه طول دوره حیات کمک می‌کنند. این یافته‌ها می‌توانند به ساخت داروهایی منجر شوند که به انسان‌ها کمک می‌کنند برای مدت طولانی‌تری با کیفیت بالا زندگی کند.
ایندول‌ها دسته‌ای از مواد شیمیایی هستند که در طبیعیت یافت می‌شوند. برخی از انواع ایندول‌ها مانند ایندول ۳- کربینول در سبزیجاتی مانند بروکلی، جوانه‌های بروکسل و کلم یافت می‌شود. همچنین ایندول‌ها در روده انسان توسط بسیاری از انواع باکتری‌ها که تریپتوفان (یک نوع اسید آمینه ضروری) را تجزیه می‌کنند، تولید می‌شود.
یافته‌های حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که ایندول‌ها نه تنها طول عمر را افزایش می‌دهند، بلکه مدت زمانی که فرد سالم و عاری از ابتلا به بیماری‌های مرتبط با افزایش سن است را نیز افزایش می‌دهد.
به گفته محققان درحالیکه مطالعات گذشته موفق به کشف مسیرهای ژنتیکی درگیر در افزایش طول عمر شده‌اند، تعداد کمی از آن‌ها روش‌هایی را برای افزایش طول مدتی که فرد سالم زندگی می‌کند، نشان داده‌اند.
منبع:

Sonowal R et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017; Volume 114: Page E7506-E7515.

Loading