با ۱۰ دقیقه پیاده‌روی در طی روز حافظه خود را تقویت کنید.

با 10 دقیقه پیاده‌روی در طی روز حافظه خود را تقویت کنید.

همان طور که سن افزایش می‌یابد حافظه کاهش پیدا می‌کند. اگرچه این اتفاق بخش جدایی‌ناپذیر زندگی است، اما دانشمندان درصدد هستند که چگونگی بروز آن‌ را بیابند. زیرا با توجه به افزایش جمعیت افراد سالخورده در جهان پیدایش راهکارهایی که بتوانند سرعت این روند را کاهش دهند، حائز اهمیت است.
هیپوکامپ بخشی از مغز است که در حافظه و یادگیری نقش دارد. هیپوکامپ نسبت به استرس حساس بوده و با افزایش سن یکی از اولین بخش‌های مغز است که آسیب می‌بیند. در مبتلایان به بیماری آلزایمر این آسیب بیشتر است.

ورزش و حافظه

بر اساس مطالعاتی که در گذشته انجام شده ورزش می‌تواند توانایی شناختی را افزایش داده و سبب بهبود عملکرد حافظه شود. همچنین در افراد بزرگسالی که فعالیت بدنی بیشتری دارند حجم هیپوکامپ بیشتر است. اخیراً گروهی از محققان به بررسی تاثیر فعالیت بدنی کوتاه مدت (در حد چند دقیقه) بر افزایش حافظه پرداختند.
در این تحقیق از ۳۶ جوان سالم خواسته شد که فقط ۱۰ دقیقه ورزش سبک انجام دهند. سپس با استفاده از MRI تغییر فعالیت مغز در این افراد ارزیابی شد. تصویربرداری از مغز نشان داد که ورزش سبک می‌تواند سبب تقویت بخش‌هایی از هیپوکامپ شود که در پیدایش حافظه جدید نقش دارند. در نتیجه عملکرد حافظه افراد افزایش می‌یابد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حتی پیاده‌روی کوتاه مدت در طی روز می‌تواند اثر قابل توجهی بر بهبود حافظه و عملکرد شناختی افراد داشته باشد.
محققان درصدد هستند در تحقیقات آتی سالمندان را که امکان کاهش عملکرد شناختی در آن‌ها بالا است، مورد بررسی قرار دهند. همچنین درک تاثیر ورزش سبک بر بخش‌های مختلف مغز اولین قدم بوده است. اما در قدم بعدی باید میزان مناسب ورزش که می‌تواند تاثیرات بلند مدت بر روی حافظه داشته باشد، مشخص شود.
منبع:

Kazuya Suwabe et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 2018.

Loading