با نوشتن کالری غذاها در منوی رستوران‌ها‌ کمتر غذا می‌خورید.

با نوشتن کالری غذاها در منوی رستوران‌ها‌ کمتر غذا می‌خورید.

امروزه بسیاری از افراد برآورد دقیقی در مورد میزان کالری دریافتی خود در طی روز ندارند. زیرا میزان مصرف غذا در خارج از منزل و در رستوران بین افراد بسیار متداول شده است. از سوی دیگر، شیوع اضافه وزن و چاقی در سراسر جهان در حال افزایش است. چاقی خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن مانند دیابت نوع ۲، بیماری قلبی – عروقی و برخی از سرطان‌ها را افزایش می‌دهد. به همین دلیل همواره محققان به دنبال کشف راهکارهای آسان و کم هزینه برای مقابله با چاقی بوده‌اند.
در یک پژوهش جدید محققان دریافتند اگر در منوی رستوران میزان کالری غذاها نوشته شود میزان کالری دریافتی افراد ۳ درصد (حدود ۴۵ کیلوکالری) کاهش خواهد یافت. ذکر میزان کالری غذاها سبب می‌شود که افراد در هنگام انتخاب پیش غذا و غذای اصلی مواردی را که کالری کمتری دارند سفارش دهند. اما این راهکار در انتخاب دسر و نوشیدنی تغییری ایجاد نمی‌کند.
برای انجام این مطالعه افرادی که به ۲ رستوران مراجعه می‌کردند به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند. یک گروه منوی عادی را دریافت کردند. گروه دوم منوی مشابهی دریافت کردند اما کنار هر غذا میزان کالری آن نوشته شده بود. بعد از صرف غذا از افراد سوالاتی در مورد وضعیت اجتماعی، رژیم غذایی و میزان ورزش پرسیده شد. تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه ۵۵۵۰ نفر بود.
منبع:

John Cawley et al. NBER Working Paper 2018.

Loading