با آزمایش خون میزان پایبندی شما به رژیم غذایی مشخص می‌شود.

با آزمایش خون میزان پایبندی شما به رژیم غذایی مشخص می‌شود

در بسیاری از مطالعاتی که رژیم‌های غذایی و اثرات آن‌ها را بر سلامتی بررسی می‌کنند پایبندی کم شرکت کنندگان به رژیم تجویز شده می‌تواند کشف اثرات دقیق رژیم غذایی را با مشکل روبرو سازد. نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که آنالیز مولکول‌های کوچکی به نام متابولیت در نمونه خون افراد می‌تواند میزان پایبندی افراد را نشان دهد.
در این مطالعه مشاهده شد که میزان برخی متابولیت‌ها در خون افرادی که از رژیم غذایی DASH (رویکردهای تغذیه‌ای برای توقف پرفشاری خون) پیروی می‌کنند با گروه کنترل به طور قابل توجهی متفاوت است. در DASH به افزایش میزان مصرف میوه و سبزی و کاهش مصرف گوشت قرمز، سدیم و شیرینی‌جات تاکید می‌شود. بنابراین، از این متابولیت‌ها می‌توان برای ارزیابی میزان پایبندی افراد به رژیم غذایی DASH و همچنین ارزیابی آنچه که بیماران می‌خورند، استفاده نمود. در حال حاضر، به منظور بررسی رژیم غذایی افراد از آن‌ها خواسته می‌شود مواد غذایی مصرفی خود را ثبت نمایند. طبیعی است که گزارشات افراد در این مورد همیشه دقیق نیست.
در مطالعه حاضر، نمونه خون شرکت کنندگان از نظر میزان متابولیت‌های مختلف (چربی‌ها، اسیدهای آمینه و سایر مولکول‌های کوچک تولید شده طی فعالیت‌ بیوشیمیایی بدن) مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها محققان موفق به شناسایی ۹۷ متابولیت شدند که به طور قابل توجهی در افراد دارای رژیم غذایی DASH با سایرین متفاوت بود.
به اعتقاد محققان تنها بررسی یک متابولیت در مقایسه بین افراد با رژیم‌های غذایی مختلف، کافی نیست. بلکه لازم است که مجموعه‌ای از ۱۰ متابولیت مورد بررسی قرار گیرد. برخی از متابولیت‌ها که در مقایسه بین گروه دارای رژیم غذایی DASH و گروه کنترل کاربرد دارند، عبارتند از: N- متیل پرولین، stachydrinet، تریپتوفان بتائین، تئوبرومین، chiro- اینوزیتول، ۷- متیل اورات، ۳- متیل گزانتین، متیل گلوکوپیرانوزید، بتا- کریپتوگزانتین و ۷- متیل گزانتین.
منبع:

Casey M Rebholz et al. The American Journal of Clinical Nutrition 2018.

Loading