اندازه‌گیری فشارخون در منزل به کنترل بهتر آن کمک می‌کند.

اندازه‌گیری فشارخون در منزل به کنترل بهتر آن کمک می‌کند.

پرفشاری خون بیماری شایعی است که اغلب بدون علامت است. البته بدون علامت بودن پرفشاری خون بدین معنا نیست که این بیماری بی‌خطر است. پرفشاری خون احتمال ابتلا به سکته مغزی، بیماری قلبی و مشکلات کلیوی را افزایش می‌دهد. برخورداری از رژیم غذایی مناسب، کاهش مصرف نمک، فعالیت بدنی منظم و در صورت لزوم کاهش وزن در پیشگیری و درمان این بیماری موثر است. البته اگر فشارخون بیش از حد بالا باشد و یا با تغییر سبک زندگی کاهش نیابد بیماران نیاز به دریافت داروها خواهند داشت.
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد پایش فشارخون در منزل به کنترل پرفشاری خون و صرفه‌جویی در هزینه‌های پزشکی کمک می‌کند. در این مطالعه بیش از ۲۵۰۰ بزرگسال مبتلا به پرفشاری خون که موفق به کنترل بیماری خود نشده بودند، شرکت کردند. با توجه به نتایج به دست آمده، در سومین جلسه ویزیت پزشک فشارخون حدود ۶۷ درصد بیماران تحت کنترل بود. در انتهای مطالعه فشارخون سیستولیک به طور میانگین ۱۶/۹ میلی‌متر جیوه و فشارخون دیاستولیک ۶/۵ میلی‌متر جیوه کاهش پیدا کرده بودند. ۶ ماه پس از مطالعه حدود ۸۰ درصد شرکت کنندگان بیماری خود را تحت کنترل درآورده بودند.
به گفته محققان نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به منظور درمان مطلوب‌تر پرفشاری خون باید اندازه‌گیری فشارخون در منزل به عنوان بخشی از برنامه درمان مورد توجه قرار گیرد.
منبع:

Presented at the American Heart Association’s Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions.

Loading