امیدهایی تازه برای تولید داروی کنترل کننده اشتها

اخیراً محققان موفق به کشف ارتباطی بین برخی گیرنده‌های مغزی و چاقی شده‌اند که می‌تواند به تولید دارویی به منظور کنترل اشتها کمک کند. بر اساس این یافته می‌توان گیرنده‌های کنترل کننده اشتها در مغز را بدون ایجاد عوارض جانبی هدف قرار داد.
گیرنده‌های هورمون تیروئید (TRs) در سراسر بدن گسترش یافته‌اند و در ارتباط با هورمون‌های تیروئید موجود در گردش خون در تنظیم عملکردهایی مانند اشتها، سیستم عصبی، درجه حرارت بدن و سطوح کلسترول نقش دارند. بنابراین هر دارویی که هورمون‌های تیروئید و گیرنده‌های آن‌ها را هدف قرار دهد باید اختصاصی باشد تا بر سایر سیستم‌های بدن اثر نگذارد. به علت دشوار بودن این امر در حال حاضر داروی ضد چاقی که این گیرنده‌ها را هدف قرار دهد وجود ندارد.
به تازگی محققان موفق به یافتن راهی شدند که TRsهای خاص را در هیپوتالاموس مغز که مرکز تنظیم کننده اشتها است، هدف قرار دهند. محققان امیدوارند این یافته‌ها به تولید داروهایی منجر شود که با هدف قرار دادن هورمون‌های تیروئید سبب کاهش اشتها شده و به کنترل وزن افراد کمک کنند. مطالعات گذشته نشان داده‌اند افرادی که در آن‌ها فعالیت گیرنده تیروئید در مغز کاهش یافته نسبت به سایرین چاق‌تر هستند.
این تحقیقات در مرحله ابتدایی است و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد.
منبع:

Saira Hameed et al. Cell Reports 2017; Volume 19: Page 2202-2209

Loading