امگا ۳ چگونه التهاب را می‌کاهد؟

امگا 3 چگونه التهاب را می‌کاهد؟

اسیدهای چرب امگا ۳ که با خوردن ماهی‌های چرب به دست می‌آیند، دارای فواید بسیاری برای بدن هستند. دریافت بالای امگا ۳ با کاهش خطر بیماری‌های مختلف همراه بوده و دریافت مکمل امگا ۳ دارای خواص ضدالتهابی در بیماران است. با این حال، چگونگی اثر اسیدهای چرب امگا ۳ بر سلول‌های بدن به خوبی شناخته نشده است.
آنچه می‌دانیم این است که امگا ۳ واکنش‌های التهابی را کاهش می‌دهد. واکنش‌های التهابی در مبارزه با عفونت نقش دارند اما التهاب بیش از حد یا در غیاب باکتری‌ها و ویروس‌ها، همانند آنچه در بیماری‌های خودایمنی رخ می‌دهد، مضر است.
ماکروفاژها سلول‌های ایمنی بوده، در تمام بافت‌ها و اندام‌ها زندگی می‌کنند و در هماهنگی واکنش‌های التهابی در بدن و نظارت بر آنچه در بافت‌ها رخ می‌دهد، نقش دارند. ماکروفاژها از اطلاعاتی که به دست می‌آورند برای ترشح مواد شبه هورمونی که تمام قسمت‌های واکنش‌های التهابی را کنترل می‌کنند، استفاده می‌نمایند.
اتوفاژی (مکانیسم تخریب و بازیافت طبیعی اجزای سلولی) فرآیندی در ماکروفاژها است که آرام یا بیش از حد فعال بودن ماکروفاژ را نشان می‌دهد. این فرآیند زمانی که سلول گرسنه یا آسیب دیده است افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که اسیدهای چرب امگا ۳ با افزایش اتوفاژی در ماکروفاژها سبب کاهش واکنش‌های التهابی می‌شوند. همچنین فاکتور CXCL-10 که ماکروفاژها در پاسخ به بسیاری از انواع محرک‌ها ترشح می‌کنند بعد از افزودن امگا ۳ به سلول‌ها به طور واضح کاهش می‌یابد. کاهش CXCL-10 به دنبال مصرف مکمل امگا ۳ در بیمارانی که پیوند قلب کرده‌اند مشاهده شده است.
منبع:

Jennifer Mildenberger et al. Autophagy 2017.

Loading