ارتباط ۴۰ درصد موارد سرطان با چاقی

ارتباط 40 درصد موارد سرطان با چاقی

گزارشات در مورد نقش چاقی در بروز سرطان هشدار می‌دهند. با توجه به تحقیقات جدید ۴۰ درصد تمام سرطان‌ها با چاقی مرتبط هستند. این یافته نشان می‌دهد که در صورت کنترل وزن می‌توان از این سرطان‌ها پیشگیری نمود. اضافه وزن به صورت نمایه توده بدنی ۲۵ (BMI)  تا ۲۹/۹ و چاقی به صورت BMI حداقل ۳۰ تعریف می‌شود.
در این مطالعه به طور خاص ۱۳ نوع سرطان که از قدیم با اضافه وزن و چاقی مرتبط دانسته شده‌اند مورد ارزیابی قرار گرفتند. این سرطان‌ها عبارت بودند از: یک نوع سرطان مری به نام آدنوکارسینومای مری، سرطان سینه در زنان یائسه، سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ و رکتوم)، سرطان اندومتر، سرطان کیسه صفرا و سرطان گاستریک (معده) ناحیه کاردیا. همچنین سرطان‌های کلیه، کبد، تیروئید، تخمدان، پانکراس، منینگیوما (نوعی سرطان مغز با پیشرفت آهسته) و مولتیپل میلوما نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که نرخ بروز سرطان در میان افراد با سن حداقل ۵۰ سال بالا است. در حقیقت، از هر ۳ مورد سرطان ۲ مورد در افراد ۵۰ تا ۷۴ ساله تشخیص داده شد.
از نظر جنسیت، در زنان نسبت به مردان سرطان با چاقی ارتباط بیشتری داشت. ۵۵ درصد سرطان‌ها در زنان و ۲۴ درصد سرطان‌ها در مردان با چاقی مرتبط بود.
به گفته محققان استفاده از مداخلاتی که به کنترل وزن کمک می‌کنند می‌تواند در کاهش بروز انواع سرطان نقش داشته باشد.
منبع:

C. Brooke Steele et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2017.

Loading