ارتباط کلسیم خون با حمله قلبی

کلسیم در انعقاد خون، تنظیم فشارخون و انقباض عضلات نقش دارد. سطوح بالای کلسیم در جریان خون سبب افزایش خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب و حمله قلبی می‌شود.
بیماری عروق کرونر که اغلب سبب بروز حمله قلبی می‌شود شایع‌ترین علت مرگ در جهان است. به طوریکه در ایالات متحده هر سال حدود ۷۳۵ هزار نفر به حمله قلبی مبتلا می‌شوند. استعمال سیگار، افزایش کلسترول خون، دیابت و مصرف الکل خطر بیماری قلبی را افزایش می‌دهند.
در مطالعه حاضر اطلاعات مربوط به ۱۸۴۳۰۵ نفر مورد بررسی قرار گرفت. از میان ۶۰۸۰۱ نفر که به بیماری عروق کرونر مبتلا بودند ۷۰ درصد آن‌ها حمله قلبی را تجربه کردند.
همان‌طور که انتظار می‌رفت افزایش خطر بیماری عروق کرونر و حمله قلبی با یک زمینه ژنتیکی که منجر به افزایش غلظت کلسیم خون می‌شود، در ارتباط بود.
محققان اثر مکمل کلسیم را بر افرادی که مستعد داشتن سطوح بالای کلسیم خون بودند بررسی کردند. با این حال، قادر به تائید اثر دریافت مکمل کلسیم بر خطر بیماری عروق کرونر یا حمله قلبی نبودند. بنابراین در این زمینه نیاز به انجام مطالعات بیشتر وجود دارد.
به گفته محققان نتایج این مطالعه عامل کلیدی دیگری را به لیست عوامل خطر بیماری عروق کرونر قلب و حمله قلبی می‌افزاید.
منبع:

Larsson SC et al. JAMA 2017; Volume 318: Page 371-380

Loading